Het 3DE5-raamwerk

Nieuwe visie

Het 3DE5-raamwerk, editie 2019

Het raamwerk beschrijft de fundamenten waarop het menselijk gedrag is gebaseerd en leidt de eisen van waaraan gedragstheorieën moet voldoen om toetsbaar te zijn. Vervolgens ontvouwt het een compact en dynamisch gedragsmodel. Dit beschrijft de persoonlijke ambities en de groepsmotieven. Ook is een volledig emotiemodel uitgewerkt. Praktische toepassingen komen hierna voor het voetlicht. Het boek sluit af met een verdieping van de fundamenten.

Zie ook: Video van het 3DE5-model.

ISBN 978-90-825012-1-6

Oordelen

Meningen van lezers

Boeiend en origineel. Goed geschreven.
Prof. Dr. P.B. Boorsma

“Inspirerend, uitdagend, logisch.”
Ronald Korink

“Goed boek. Aan te bevelen.”
Ton Noorhoff

Boek inzien

3DE5 Doel, denken, daden en de Essential5

De 3DE5-theorie verklaart menselijk gedrag. Niet door gedrag te beoordelen of in hokjes te plaatsen, maar door de factoren en processen te benoemen die leiden tot gedrag. 3DE5 plaatst deze componenten in een inzichtelijk raamwerk en legt nieuwe verbanden. Vanuit een beperkt aantal van nature aanwezige ambities van de mens laat 3DE5 de eenvoud zien in ons denken en doen. 3DE5 onthult een nieuwe kijk op gedrag en laat de mens twijfelen aan zijn eigen denkbeelden. Tegelijkertijd geeft 3DE5 meer inzicht, waardoor we gedrag beter kunnen duiden, voorspellen en beïnvloeden.

Naslag in alle rust

Kopen

Koop nu een exemplaar en betaal met Ideal. De papieren versie valt binnen drie werkdagen bij u in de bus. Koopt u een elektronisch boek, dan krijgt u een e-mail met een link om het gepersonificeerde boek te downloaden.

Het boek is ook te lezen in elke bibliotheek.

Voorkeuren

Mijn 3DE5-profielen

Duik in het diepe en maak de persoonlijke voorkeuren zichtbaar. De basisprofielen voor het auto- en diadigma zijn voor iedereen toegangelijk. De VGV-, fundamental14- en automotieprofielen zijn onderdeel van de opleidingen.

Test uw autodigma- en diadigmavoorkeuren.

Twijfel en bewijs

Durf-te-denken-prijs

Voortuitgang ontstaat door te twijfelen aan de bestaande systemen. Help mee de voortuitgang vorm te geven door de onjuistheid de 3DE5-redenatie aan te tonen. Win de durf-te-denken-prijs die elke dag hoger wordt.

Eigenmaken

Leren

Leer de 3DE5-redenatie kennen door voordrachten, uitgebreide 3DE5-profielen, praktijkvoorbeelden, opdrachten en discussie.

Speciaal voor mensen die niet geboeid zijn door woorden en de voorkeur geven aan beelden en geluid.

Wijze lessen

Bekeken door de 3DE5-bril

3DE5 laat u anders naar de wereld kijken. Hebt u het boek gelezen, dan neemt u de krant weer met meer plezier door. Lees hier de mening van lezers die het boek zich eigen hebben gemaakt.

3DE5book op Facebook   3DE5 is een uitgave van Alforto.   Volg Arjen Meijer op Twitter