Het Raamwerk

Kennis eigen maken

Interactief leren

Opleiding

Leer Het Raamwerk in één dag kennen door te kijken, te luisteren en te doen.

Geschikt voor iedereen die nieuwsgiering is naar een gefundeerd model van menselijk gedrag.

Aanbevolen voor iedereen die snel wegwijs wil raken in Het Raamwerk.

Eigenmaken

Tot in de details

Leer Het Raamwerk kennen door voordrachten, persoonlijke profielen, praktijkvoorbeelden, opdrachten en discussie.

Vooral geschikt voor leidinggevenden, HRM-managers en veranderingsmanagers.

Opleiding

Emoties

Emoties hebben meer invloed op het gedrag van de mens dan we graag willen toegeven. Speciaal voor professionele hulpverleners is de cursus “Begrip van de werking van emoties” ontwikkeld. Leer hoe de levensfase, de groep, de inherente strijdigheid van doelen en de succeskans in een situatie de emoties en het gedrag aansturen.

Het Raamwerk is een uitgave van Alforto.   Volg Arjen Meijer op Twitter