Het Raamwerk

Nieuwe visie

Het 3DE5-raamwerk, editie 2019

Het Raamwerk beschrijft de fundamenten waarop het menselijk gedrag is gebaseerd en leidt de eisen van waaraan gedragstheorieën moet voldoen om toetsbaar te zijn. Vervolgens ontvouwt het een compact en dynamisch gedragsmodel. Dit beschrijft de persoonlijke ambities en de groepsmotieven. Ook is een volledig emotiemodel uitgewerkt. Praktische toepassingen komen hierna voor het voetlicht. Het boek sluit af met een verdieping van de fundamenten.

Zie ook: Video van het 3DE5-model.

ISBN 978-90-825012-1-6

Oordelen

Meningen van lezers

Boeiend en origineel. Goed geschreven.
Prof. Dr. P.B. Boorsma

“Inspirerend, uitdagend, logisch.”
Ronald Korink

“Goed boek. Aan te bevelen.”
Ton Noorhoff

Boek inzien

3DE5 Doel, denken, daden en de Essential5

Het Raamwerk verklaart menselijk gedrag niet door gedrag te beoordelen of in hokjes te plaatsen, maar door de factoren en processen te benoemen die leiden tot gedrag. Het Raamwerk brengt deze componenten bijelkaar en legt nieuwe verbanden. Vanuit een beperkt aantal van nature aanwezige ambities van de mens laat Het Raamwerk de eenvoud zien in ons denken en doen. Het Raamwerk onthult een nieuwe kijk op gedrag en laat de mens twijfelen aan zijn eigen denkbeelden. Tegelijkertijd geeft Het Raamwerk meer inzicht, waardoor we gedrag beter kunnen duiden, voorspellen en beïnvloeden.

Naslag in alle rust

Kopen

Koop nu een exemplaar en betaal met Ideal. De papieren versie valt binnen drie werkdagen bij u in de bus. Koopt u een elektronisch boek, dan krijgt u een e-mail met een link om het gepersonificeerde boek te downloaden.

Het boek is ook te lezen in elke bibliotheek.

Voorkeuren

Mijn voorkeursprofielen

Duik in het diepe en maak de persoonlijke voorkeuren zichtbaar. De basisprofielen voor het auto- en diadigma zijn voor iedereen toegangelijk. De VGV-, fundamental14- en automotieprofielen zijn onderdeel van de opleidingen.

Test uw autodigma- en diadigmavoorkeuren.

Twijfel en bewijs

Durf-te-denken-prijs

Voortuitgang ontstaat door te twijfelen aan de bestaande systemen. Help mee de voortuitgang vorm te geven door de onjuistheid de raamwerkredenatie aan te tonen. Win de durf-te-denken-prijs die elke dag hoger wordt.

Eigenmaken

Leren

Leer Het Raamwerk kennen door voordrachten, uitgebreide voorkeursprofielen, praktijkvoorbeelden, opdrachten en discussie.

Speciaal voor mensen die niet geboeid zijn door woorden en de voorkeur geven aan beelden en geluid.

Wijze lessen

Bekeken vanuit Het Raamwerk

Het Raamwerk laat u anders naar de wereld kijken. Hierdoor is onzin snel te herkennen. Lees hier onze mening over andere opvattingen en boeken.

Het Raamwerk is een uitgave van Alforto.   Volg Arjen Meijer op Twitter